ขั้นตอน deploy dede.web

***ขั้นตอน deploy dede.web 0627098103
dedeP@ssw0rd
cd /var/www/html/
dedep@ssw0rd
password123

1.ขั้นตอนแรก vpn ก่อน

2.ใช้โปรแกรม putty ในการ command เข้าไปจัดการ

  1. npm install (กรณีลงใหม่)
npm install

4.npm run build –production ทุกครั้งเมื่อมีการแก้ไข

npm run build --production

5.ดูในไฟลื server.js กับไฟล์ ecosystem.config.js ให้หน่อยว่า config ไว้เป็น port 8

6.pm2 status เช็คว่ามีอยู่แล้วไหม pm2 stop 1(หยุด) pm2 delete 1 (ลบ)

pm2 status
pm2 stop
pm2 delete

7.pm2 start ecosystem.config.js –env production (สั่ง env production ทำงาน)

pm2 start ecosystem.config.js --env production

8.domain(http://energylearning.dede.go.th/)