ซีล เทค และ มาสเตอ เมกเคอ นำเสนอนวัตกรรมขับเคลื่อนชุมชนไทยสู่ ท้องถิ่น 4.0 ภายงาน Thailand Local Government Summit 2016

          บริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด และบริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานและร่วมแสดงนวัตกรรมในงาน Thailand Local Government Summit 2016 เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

15135858_1364283923590819_3968015298877593375_n

 

          งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถือเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้นำราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ศึกษา ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี และ นวัตกรรมสีเขียว พร้อมกันในงานเดียว และยังมีกลุ่มเป้าหมายรองคือสถาบันอาชีวะ กลุ่มอุตสาหกรรม และผู้แทนจำหน่วยจากทั่วประเทศ

          ภายในงานมีการจัดนิทรรศการในส่วนแสดงนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี การประกวดการนำเสนอผลงานการบริหารท้องถิ่นดีเด่นด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล ชิงโล่รางวัลเกียรติยศและเชิดชูเกียรติผู้นำท้องถิ่นดีเด่นด้วยนวัตกรรม และดิจิทัลแห่งชาติจากนายกรัฐมนตรี และการสัมมนาวิชาการปาฐกถาพิเศษ “นวัตกรรมและดิจิทัล ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยยั่งยืน”

 

page-1

คุณวีรชน วังกาวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ขึ้นบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่เพื่อชุมชน”
คุณวีรชน วังกาวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ขึ้นบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่เพื่อชุมชน”

         

          นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทัพนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น 4.0 มานำเสนอภายในงาน ประกอบด้วย MyLy (มายลี่) แอปพลิเคชั่นคลังอีบุ๊คและสื่อเสริมการเรียนรู้พร้อมใช้สำหรับนักเรียน ZealNews ระบบสร้างแอปพลิเคชั่นสำเร็จรูป สำหรับหน่วยงานและองค์กร เพื่อการแจ้งและรับข่าวสาร  ZealBooks ระบบบริหารจัดการห้องสมุดดิจิทัลสำเร็จรูป ให้ท้องถิ่นสามารถจัดตั้งห้องสมุดดิจิทัลเป็นของตัวเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งทั้ง 3 นวัตกรรมต่างได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานอย่างดีเยี่ยม

[Best_Wordpress_Gallery id=”13″ gal_title=”Thailand Local Government Summit 2016″]

กลับสู่หน้าหลัก