การ Monitoring Sessions ใน Oracle SQL Developer

เราสามารถใช้เครื่องมือ SQL Developer เพื่อตรวจสอบ Database Sessions ของการทำงาน Application ในปัจุบันได้ โดยสามารถตรวจสอบได้ว่าการทำงานของ Application หรือการ Query ใดที่ใช้ทรัพยากรของเครื่องมาก ซึ่งเราสามารถ Kill Sessions หรือปิดการทำงานดังกล่าวได้ วิธีการดู Sessions 1. เปิดโปรแกรม SQL Developer จากนั้นได้ที่เมนู Tools แล้วเลือก Monitoring Sessions 2. เลือก Database connection ที่ต้องการ จากนั้นกด OK 3. ระบบข้อมูล Sessions ทั้งหมด ซึ่งเราสามารถกรองดู Seconds in Wait ได้ว่า Sessions ไหนที่มีการทำงานค้างอยู่ 4. หากต้องการ Kill Sessions หรือปิดการทำงานดังกล่าว ให้เลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวาแล้วเลือก Kill […]

anan.y

October 20, 2021