ขั้นตอนการ Deploy DEDE.web

***ขั้นตอน deploy dede.web

ติดตั้ง SSL VPN Client

เปิด Browser แล้วเข้า https://103.95.228.2:4430
ใส่ https://103.95.228.2:4430 รอ load login config

remote
cd /var/www/html/

1.ขั้นตอนแรก vpn ก่อน

2.ใช้โปรแกรม putty ในการ command เข้าไปจัดการ

3.npm install (กรณีลงใหม่)

npm install

4.npm run build –production ทุกครั้งเมื่อมีการแก้ไข

npm run build --production

5.ดูในไฟล์ server.js กับไฟล์ ecosystem.config.js

6.pm2 status เช็คว่ามีอยู่แล้วไหม pm2 stop 1(หยุด) pm2 delete 1 (ลบ)

pm2 status
pm2 stop
pm2 delete

7.pm2 start ecosystem.config.js –env production (สั่ง env production ทำงาน)

pm2 start ecosystem.config.js --env production

8.domain(http://energylearning.dede.go.th/)