การ Deploy SpringBoot บน PROEN Cloud

1. Build war file ผ่าน maven: package จะได้ war file อยู่ใน /target

* เซท Port ที่รันเป็น 8080 ได้เลย เดี๋ยว PROEN map ให้เอง

2. Upload war file ผ่าน Local File

** กรณีขนาดเกิน 100 MB ให้อัพโหลดไปยังเครื่อง server เครื่องอื่นก่อน แล้วใช้วิธี Browse ผ่าน URL

เช่น upload ไปที่ ztidev.com ที่ผ่าน /var/www/html/beefsuvey/survey.war เลือก URL เป็น ztidev.com:81/beefsurvey/survey.war

3. ทดสอบเข้าใช้งานผ่าน URL ที่ PROEN เตรียมไว้ให้

http://env-0311175.th1.proen.cloud/survey

4. ดู Log หลังจาก Deploy โดยไปที่ Application ดังภาพ