เเนะนำ Plugin เอาไว้ดูโครงสร้าง Web ว่าเขาใช้อะไรบ้าง

Wappalyzer เป็น plugin ที่เอาไว้ดูว่า Web ที่เราเข้าไปดูอยู่ใช้ Libraries, Font , Web Servers, UI FrameWorks หรือข้อมูลต่างๆ ว่าเขาใช้อะไรบ้าง คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือ Download Wappalyzer – Chrome Web Store (google.com)

จากรูปเป็นข้อมูลของเว็บ ระบบศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร (acfs.go.th)

ถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือขาดอะไรไปได้โปรดให้อภัยผมด้วยน้ะครับ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆไม่มากก็น้อยน้ะครับ