จัด UI Layout กับ Thymeleaf

จัด Layout ด้วย Thymeleaf-layout-dialect

 • ถ้าใครเคยเรียน Design Pattern มาสิ่งที่ thymeleaf ทำ คือ View แต่ละอันทำหน้าที่ของตัวเองพอ แสดง Content ในส่วนที่รับผิดชอบ ส่วนการจัดการพวกเมนู และอื่นๆ จะถูกเพิ่มความสามารถ(Declorate) เข้าไปจากตัว Layout ครับ
 • ตัว Design Pattern ที่ผมหมายถึง คือ Decorator pattern ครับ

มาดูโจทย์กันก่อน

 • เว็บปกติจะมีจุดที่มันมี Code ซ้ำ จะ Reuse ยังไง
 • ผมแยก 2 ส่วนนะครับ Header, Content และเพิ่ม Footer ตามรูปครับ

สิ่งที่ต้องมี

 • Spring Boot+Thymeleaf project
 • ตรวจสอบ Dependency ให้ดีต้องมี
  • thymeleaf
   <dependency>
     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
     <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
   </dependency>
  • thymeleaf-layout-dialect
   <dependency>
     <groupId>nz.net.ultraq.thymeleaf</groupId>
     <artifactId>thymeleaf-layout-dialect</artifactId>
   </dependency>

Let’s Refactoring

 • สร้างโพลเดอร์ layouts ใน template ก่อนครับ วางโครงสร้างไว้ก่อน เช่น แยก Layout ของหน้าจอ User กับ Admin ครับ
 • สร้างไฟล์ในโพลเดอร์ layouts ชื่อ mainLayout.html  ครับ
  <!DOCTYPE html>
  
  <html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org" 
     xmlns:layout="http://www.ultraq.net.nz/web/thymeleaf/layout">
  
  <head th:replace="fragments/header :: header">
  <title>Header</title>
  </head>
  
  <body>
   <div class="container" id="mainContent">
    <div layout:fragment="content"></div>
   </div>
  
   <div th:replace="fragments/footer :: footer"></div>
  
  </body>
  
  </html>
  • สังเกตุดีๆครับ ว่าในแท๊ก <html>  ต้องมีการอ้างถึง xmlns:layout=”http://www.ultraq.net.nz/web/thymeleaf/layout”  ครับ เพื่อให้ Engine ของ Thymeleaf รู้ครับ
  • ตรงแท๊ก <head>  มีกำหนด header ไว้ครับ โดยจะอ้างอิงไฟล์ใน fragments/header  ครับ
  • ส่วนแท๊ก <div layout:fragment=”content”> เป็นช่องว่างๆครับ เอาไว้นำ html จากหน้าจออื่นๆ เช่น มาเสียบแทนครับ
  • ตรงแท๊ก <div>  มีกำหนด footer ไว้ครับ โดยจะอ้างอิงไฟล์ใน fragments/footer  ครับ
 • โครงสร้าง ณ ตอนนี้ครับ
  resources
  -> static 
    -> css - พวก CSS จะเก็บในนี้
     -> bootstrap.xxx.css ใส่ไฟล์เกี่ยวกับ bootstrap   
     -> person.css
    -> js - พวก javascript จะเก็บไว้ในนี้  
     -> bootstrap.xxx.js ใส่ไฟล์เกี่ยวกับ bootstrap
  -> templates
    -> fragments 
     -> header.html 
     -> footer.hmtl
    -> layouts
     -> mainLayout.html (เพิ่มเข้ามาใหม่)
    -> person
     -> persons.html
     -> editPerson.html
     -> viewPerson.html
    -> owner.html
  -> index.html
 • มาแก้ไขไฟล์อื่นๆครับ ยกตัวอย่างเฉพาะของ
  • header อันนี้มีการเพิ่ม th:fragment=”header”  เพื่อบอก Script ภายใต้แท๊กที่สนใจถูกเอาไปแทนในไฟล์ mainLayout.html ครับ ในส่วน header
  • footer อันนี้มีการเพิ่ม th:fragment=”footer”  เพื่อบอก Script ภายใต้แท๊กที่สนใจถูกเอาไปแทนในไฟล์ mainLayout.html ครับ ในส่วน footer
  • editPerson มีการเพิ่ม layout:fragment=”content”  เพื่อบอก Script ภายใต้แท๊กที่สนใจถูกเอาไปแทนในไฟล์ mainLayout.html ครับ ในส่วน content

CREDIT: https://naiwaen.debuggingsoft.com/2018/09/spring-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94-layout-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-ui-thymeleaf-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A/